Ako vypísať JCD / How write JCD

Ak ste si objednali niečo zo zahraničia, A daná osoba sa to rozhodne poslať DHL prípadne inou prepravnou spoločnosťou, táto spoločnosť automaticky zasiela daný objekt na preclenie ak jeho hodnota presahuje 25€.

V tomto prípade sa Vám daná spoločnosť ozve a ponúkne Vám možnosť zastúpenia pri preclení. Za túto ochotu si vypýta okolo 25€, s tým že budete musieť podpísať splnomocnenie, ktorú budete musieť poslať podpísanú o skenovanú mailom.


Ak odmietne ponúkne Vám vypísanie tlačiva JCD (Jednotný colný doklad) za poplatok okolo 24€. Čo je pravdaže prehnaná cena. V mojom prípade som toto všetko odmietol a rozhodol som sa tlačiva vypísať sám a navštíviť colnicu sám na tejto lokácii v Bratislave

K tomu mi pomohli nasledujúce zdroje : BLog Katarína Novotná

Ako postupovať pri samostatnom preclení

EORI číslo
1) Treba sa zaregistrovať na finančnej správe, to je teda registrácia ktorej výstupom bude EORI číslo, ktoré ak ste podnikateľ Vám bude vygenerované ak fyzická osoba tak to bude rodné číslo. Toto číslo je potrebné aby na colnici vedeli prideliť clo adresne na človeka alebo firmu.
Viac info tu

Na linke sa dozviete že registrácia prebieha zaslaním vypísaného formuláru, ktorý si na danej linke stiahnete, a zaslaním elektronickej kópie občianskeho preukazu. (Odporúčam bezpečnú formu zaslania, kde sken bude mať formát PDF zabezpečený ťažkým heslom).
Toto všetko pošlete na mail uvedený na linke a obratom Vám zamestnanec na druhej strane pošle správu s EORI číslom.
Toto riešite iba raz, pri ďalšom balíku nie je potreba opätovná registrácia.

COLNICA
Na colnicu je potrebné si doniesť

– občianský preukaz,
– vyplnený doklad JCD
– Doklad o zaplatení za tovar v zásielke, ktorým môže byť napr. výpis z banky, vytlačený screenshot z online bankingu.

Colný dlh je možné uhradiť formou hotovosti.

Ako Vyplniť doklad JCD
(Za správnosť údajov nezodpovedám)

Ja osobne odporúčam zakúpenie JCD formuláru, (napríklad v ŠEVTE, ja som ho kúpil tu , stojí okolo 0,3€) a vypísať ho podľa dole uvedených pokynov vlastnoručne. (Odporúčam kúpiť formulár preto, lebo formulár sa skladá z troch samo-kopírovacích strán, to znamená že keď bude pán úradník niečo dopisovať nebude musieť písať všetko na 3 strany.)