Kedy vracajú železnice časť poplatku z lístka, pri oneskorení vlaku.

-Skúsenosti z cestovania Vlakom, BRNO >> BRATISLAVA.
-Zakúpený Lístok obojsmerný, cena 13,90e
-Doba Meškania 2h.
-Podaná žiadosť o náhradu škody spôsobená čakaním.


ODPOVEĎ:

Práva cestujúcich sa v Európskej Únii riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Č.1371/2007/ES zo dna 23.10.2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v Železničnej preprave. Na základe daných práv ma cestujúci nárok na odškodnenie v medzinárodnej preprave v prípade meškania vlaku, keď’ do cieľovej stanice podľa prepravnej zmluvy bol prepravený s meškaním 60 minut a viac vo výške 25% ceny cestovného za jednosmernú cestu, minimálna suma za cestovne musí byt’ 16 EUR. V prípade meškania 120 minút aviac je nárok na Odškodnenie vo výške 50% Ceny cestovného za jednosmernu cestu, minimálna suma cestovného musi byť 8 EUR. VO Vašom pripade je cena medzinárodného cestovného lístka za jednosmernu cestu vo výške 6,95 EUR, z ktorej Vám po uplatnení 50% odškodnenia vznikla čiastka nižšia ako minimálna suma 4 EUR, pod uroven ktorej sa náhrady nevyplacajú.
V mene Železničnej spoločnosti Slovensko, as. sa Vám za spôsobené meškanie a nepríjemnosti počas Vašej cesty Ospravedlňujeme.
V prílohe Vám vraciáme Originály medzinárodného cestovného lístka a potvrdenie o meŠkaní vlaku.
S pozdravom

S pozdravom
Železničná spoločnosť a.s.
2013-08-23_030628